TERA AS

Teie Elektritöid Realiseerivad Asjatundjad

elektritööd
päikesepaneelid
ats

Leed valgustus

Meie tegevus ja eesmärgid:

Meie eesmärgiks on pakkuda klientidele, kes kasutavad oma tegevuses palju valgustust, võimalust vähendada märkimisväärselt püsikulusid energiatarbimisele kui ka hooldusele ning rakendada kaasaegsete valgustuslahenduste pakutavaid võimalusi, et parandada oluliselt töökeskkonna valgustuse kvaliteeti. Oma eesmärkide elluviimiseks pakume kaasaegseid ning kvaliteetseid leedtehnoloogial (LED) põhinevaid valgustuslahendusi, mis on tänaseni enamlevinud gaaslahendusvalgustitest (luminofoorvalgustid jne) oluliselt energiasäästlikumad, madalamate hoolduskuludega, kvaliteetsemat valgust andvad ning targalt juhitavad.

Kellele on teenus eelkõige suunatud?

Palju valgustust kasutavateks klientideks on reeglina ettevõtjad või muud kehad, kes täidavad vähemalt ühe järgmistest tingimustest:

 • kasutavad enda tegevuses suuri valgustuspaigaldisi (>100-1000 valgustit);
 • valgustuspaigaldise tööajad on pikad, siinkohal toome välja 3 enamlevinud tarbimisprofiili (koos orienteeruvate tasuvusaegadega uue valgustuspaigaldise juurutamisel):
  • 24h/7 päeva nädalas (8700 h aastas) – väga lühikese tasuvusajaga projektid (≤1 aastat);
   • Näiteks tanklate, hotellide, 24h kaupluste, 3 vahetusega tootmisüksuste jne sisevalgustus;
  • ainult pimedal ajal (4000 h aastas) – keskmise tasuvusajaga projektid (2-3 aastat);
   • Näiteks välisvalgustus (tänavavalgustus) või kaubanduskeskused ja kauplused (E-P 10-21);
  • ainult ametlikul tööajal (u 3000 h aastas) – pikema tasuvusajaga projektid (3+ aastat);
   • Näiteks kontorid, bürood, koolid (E-R 7-19);

Miks leedtehnoloogia (LED)?

Oma eesmärkide ellu viimiseks pakume kvaliteetseid ning kaasaegseid leed-valgustuslahendusi, mida toodame etteantud parameetrite järgi tellimustööna enda partnerite juures – peamiselt Lõuna-Koreas. Nii oleme kindlad enda pakutavate toodete kvaliteedis, pikas tööeas ning suudame pakkuda kindlat ning pikaajalist garantiid (olenevalt tootest 2-5 aastat).

Olulisemad leedtehnoloogial põhinevate valgustite (ja lampide) eelised võrreldes vanemate tehnoloogiatega:

 1. Tarbib oluliselt vähem energiat (vähemalt 50% säästu), mis tuleneb peamiselt:
  1. Elektrilisest efektiivsusest (lm/W):
  2. Optilisest efektiivsusest (suundvalgustus):
 1. Oluliselt väiksemad hoolduskulud, tulenevalt oluliselt pikemast elueast:
 2. Oluliselt parem valguse kvaliteet:
  1. CRI
 3. Piiramatute juhtimisvõimalustega (täiendav energiasääst)
 4. Keskkonnasõbralikkus:
 5. Ohutus kasutajale:
  1. Ei lähe nii kuumaks
  2. Kasutab madalat pinget töötamiseks
 6. Tüüpilised eriomadused:
  1. Vibratsioonikindlus – solid state lighting
  2. Pidev lülitamine ei vähenda eluiga;
  3. Reeglina väiksemad mõõtmed

Olulisemad leedtehnoloogia puudused ja kuidas me neid lahendame:

 1. Väga tundlik kõrgele töökeskkonnatemperatuuride (üle 50 kraadi);
 2. Tundlik võrguelektri kvaliteedile (elektroonika);

Meie põhimõteteks on tagada klientidele:

 • investeeringu lühike tasuvusaeg – reeglina 1 kuni 4 aastat (olenevalt kliendi tarbimisprofiilist);
 • garantii uuele valgustuslahendusele – olenevalt tootest 2 kuni 5 aastat (põhimõte tagada garantii vähemalt investeeringu tasuvusajaks);
 • tasuvusajale järgnev võimalus teenida säästust kaudset tulu – tulenevalt leed-valgustuslahenduste pikast elueast (olenevalt kliendi tarbimisprofiilist keskmiselt 6 – 16 aastat), on võimalik pärast tasuvusaja möödumist teenida reaalset kasu tehtud investeeringu pealt võrreldes vana valgustuse kasutamisega – reeglina tasub investeering ennast ära rohkem kui 2 korda;
 • oluliselt kvaliteetsem, nõuetele vastav valgustuslahendus – tulenevalt leed-valgustuse omadustest (vt „Miks leedtehnoloogia?“;

 

Kuidas läheneme kliendile – meie pakutav teenusahel:

Läheneme igale kliendile vastavalt eripärast ja soovidest ning olemasoleva valgustuslahenduse olukorrast läbi tervikliku projektijuhtimise ahela. See sisaldab endast esmast konsultatsiooni võimalustest valgustuse uuendamisel ning saadavatest hüvedest, reeglina koos vajaliku objekti paikvaatlusega. Järgnevalt teostame pakkumise uue leedvalgustuslahenduse juurutamiseks ning viime läbi kogutud infol baseeruva energiasäästu ja tasuvuse/kasumlikkuse analüüsi. Eraldi tasulise teenusena pakume detailset energiaauditi koostamist (esinduslik ning täpsem aruande kujul dokument). Pärast kliendi otsust investeering ellu viia, eesmärgiga säästa kuludelt valgustuses ning parandada töökeskkonna kvaliteeti, viime ellu vajalikud tööd uue valgustuslahenduse juurutamisel, vastavalt kõikidele kehtestatud valgustuse ning elektritööde nõuetele. Vaata detailselt igat etappi:

 1. Konsultatsioon – anname ülevaate võimalustest ja oodatavatest tulemustest valgustuse uuendamisel, vastavalt kliendi-poolsele ülevaatele seni kasutusel olevast valgustuslahendusest, konsultatsioon jätkub kõikides etappides (tasuta);
 2. Paikvaatlus – saadame eksperdi tutvuma kliendi objektiga, kes koostab detailse ülevaate seni kasutusel olevast valgustuslahendusest, mis on aluseks täpse uue leedvalgustuslahenduse pakkumise ning energiasäästu- ja tasuvusanalüüsi koostamisel;
 3. Pakkumine – koostame pakkumise vastavalt kogutud informatsioonile, mis sisaldab endas sobivaid ning nõuetele vastavaid uusi leedvalgustusteid ning paigaldusteenust, koos vanade valgustite utiliseerimisteenusega;
 4. Energiasäästu arvutus ja tasuvuse/kasumlikkuse analüüs – ülevaade (2-3 lk) orienteeruvatest tulemustest numbrites: energia ja kulude rahaline sääst, tasuvusaeg ja hilisem kaudne kasu (tasuta);
 5. Energiaaudit – kogu tegevust hõlmav täpne 4 osaline esinduslik dokument, mis:
  1. annab detailse ülevaate vanast valgustuslahendusest;
  2. annab detailse ülevaate pakutavast uuest leedvalgustuslahendusest;
  3. hindab tegevusega hõlmatud objekti seniseid tarbimisharjumusi ehk töötunde;
  4. võrdleb vana ja uue valgustuslahenduse tarbimist, kulusid, säästu ning esitab uue leedvalgustuslahenduse detailse investeeringu maksumuse, selle tasuvuse analüüsi, koos hinnanguga hilisemale kaudsele (rahalisele) kasule (pärast investeeringu ära tasumist);
 6. Paigaldus ning tööde teostamine ja üleandmine – vana valgustuslahenduse eemaldamine ning selle detailide nõuetekohane utiliseerimine, koos uue leedvalgustuslahenduse nõuetekohase paigalduse ja häälestusega (koos kliendi koolitusega);