TERA AS

Teie Elektritöid Realiseerivad Asjatundjad

elektritööd
päikesepaneelid
ats

Normdokumendid

Normdokumendid projektide koostamisel seisuga 11.2022:

 • EVS 932 – Hoone ehitusprojekt
 • EVS 720 – Paigalduskaablid. Polüvinüülkloriidmantliga paigalduskaabel
 • EVS-HD 60364 – Madalpingelised elektripaigaldised
 • EVS-EN IEC 61439 – Madalpingelised aparaadikoosted
 • EVS-EN IEC 61000 – Elektromagnetiline ühilduvus
 • EVS-EN 50085 – Elektripaigaldiste kaablirenni- ja kaablitorusüsteemid
 • EVS-EN 62040 – Katkematu toite süsteemid
 • EVS-EN 12464 – Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus
 • EVS-EN 50172 – Evakuatsiooni hädavalgustussüsteemid
 • EVS-EN 61140 – Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele
 • EVS-EN 60529 – Ümbristega tagatavad kaitseastmed (IP-kood)
 • EVS-HD 60364-7-712 – Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-712: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Fotoelektrilised süsteemid
 • EVS-EN 50618 – Kaablid fotoelektrilistele  süsteemidele
 • EVS-EN 62109 – Fotoelektrilistes elektrivarustussüsteemides kasutatavad energiamuundurite ohutus