TERA AS

Teie Elektritöid Realiseerivad Asjatundjad

elektritööd
päikesepaneelid
ats

Automaatse tulekahjusignalisatsiooni (ATS) süsteemid

Mis on automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem?

Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem on süsteem, mis annab automaatselt teate tekkinud tulekahjust. On väga oluline, et ATS-süsteemi pärast paigaldamist regulaarselt (kord kvartalis) hooldatakse. Selleks tuleks kindlasti valida ettevõte, millel on vastav kompetents.

ATS hooldusest

ATS-süsteemi veatu ja katkematu funktsioneerimise tagamiseks tuleb ATS keskseadet regulaarselt hooldada ja kontrollida, samuti testida koheselt pärast paigaldustööde lõppu. Kõik seadmete paigaldamise, katsetamise ja kasutamise andmed tuleb kanda süsteemi hoolduspäevikusse. EV siseministri 2013. aasta määrus „Nõuded automaatsele tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, millelt tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse„ sätestab hooldustööde korra alljärgnevalt:
Kord kvartalis tuleb:

  1. kontrollida kõiki tehtud sissekandeid päevikusse ja tegutseda vastavalt nendele;
  2. kontrollida reservtoiteakude mahtuvust;
  3. kontrollida keskseadme häire-, rikke- ja abifunktsioone;
  4. kontrollida visuaalselt automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi seadmeid ja märke niiskuse sattumisest keskseadmesse;
  5. viia läbi kõik ahelate kontrollid ja katsetused, mis on määratletud paigaldaja, tarnija või tootja poolt;
  6. hinnata süsteemi toimimise terviklikkust ja teavitada valdajat inventari paigutusest ja hoone kasutusviisist tingitud süsteemi töö häiretest.

Kord aastas tuleb:

  1. kontrollida iga anduri, teatenupu ja alarmseadme tööd vastavalt tootja soovitustele;
  2. kontrollida visuaalselt, et kõik kaablite ühendused ja seadmed on korras, kahjustusteta ja korralikult kaitstud;
  3. kontrollida akude seisukorda.

Iga-aastase hoolduse tulemuste kohta koostab hooldaja akti, mis antakse automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi eest vastutavale isikule.

 

AS TERA teostab automaatsete tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hooldus- ja paigaldustöid. Esita ATS hoolduse hinnapäring! Lisainformatsioon telefonil 655 5556, 521 4999 või e-posti aadressil info@tera.ee.