TERA AS

Teie Elektritöid Realiseerivad Asjatundjad

elektritööd
päikesepaneelid
ats

Mis on elektripaigaldise käit?

Elektripaigaldiste käit on igasugune tegevus elektripaigaldise talitluses hoidmiseks. Hõlmates eelkõige lülitamist, juhtimist, kontrollimist, hooldamist ning elektri- ja muid seonduvaid töid. Elektripaigaldise käidukava määrab käidu vajaliku korra ja protseduurid. Elektripaigaldise tehnohoolduse tulemusel tagatakse elektripaigaldise kasutamisohutus nii inimesele, varale kui ka keskkonnale.

Elektripaigaldiste käit hõlmab järgnevat:

Käidukorraldus
Elektripaigaldisele, mille peakaitsme nimivool ületab 100 A, on elektripaigaldise eest vastutaval isikul (omanikul) kohustus määrata elektripaigaldise kasutamise nõuete täitmist korraldav isik (kasutamise järelevaataja). Kasutamise järelvaataja koostab elektripaigaldisele nõuetekohase käidukava ja korraldab selle täitmise. Kasutamise järelevaataja peab omama seadusega ette nähtud pädevustunnistust.

Käidutööd
Käidutöödega tagatakse elektripaigaldise tõrgeteta töö ning tellijale esitatakse hooldustööde kirjalik aruanne, mille põhjal tellitakse elektripaigaldise korrastamine ning kasutuskõlbmatute osade väljavahetamine. Vastavalt käidukavale viiakse vähemalt kord aastas läbi pea- ja jaotuskeskuste, kaitselülitite ning elektriarvestite seisundi kontroll, juhtklemmide pingutamine, jaotuskeskuse puhastamine tolmust jne.

Turvavalgustussüsteemide käit
Turvavalgustussüsteemi kontroll koos päevikusse dokumenteerimisega.

Rikkevoolukaitselülitite kontroll
Elektripaigaldiste käidutööde osaks on rikkevoolu kaitselülitite korrasoleku kontroll. Rikkevoolukaitselüliteid tuleb kontrollida perioodiliselt.
Elektrotehniliste kontrollmõõtmiste organiseerimine
Teostatakse erinevaid kontrollmõõtmisi: isolatsioonitakistuse mõõtmine, rikkevoolukaitselülitite rakendumisvoolu ja -aja kontroll, jne.

Elektripaigaldise auditi organiseerimine     
Hinnatakse elektripaigaldise vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele.
Allikas: Määrused nr 74; 86,

Vaata lisaks AS TERA samateemalisi artikleid ja sõnavõtte:

TERA AS Artiklid meedias
Küsi hinnapakkumist elektripaigaldise käidule siit. Lisainfo telefonil 655 5556 või e-posti aadressil info@tera.ee.