TERA AS

Teie Elektritöid Realiseerivad Asjatundjad

elektritööd
päikesepaneelid
ats

Pingesüsteemi vahetus

Tallinna Kesklinnas, Vanalinnas, Kristiines ja Põhja-Tallinnas on maju, mille elektrivarustus on ühendatud nn „vana“ madalpingevõrguga, mis on välja ehitatud 1930. – 1960. aastatel. Ülejäänud Tallinna piirkondades ja mujal Eestis on elektrivõrk rajatud uuele pingesüsteemile (3×230/400 V).

Miks minna üle uuele pingesüsteemile?

Vana pingesüsteem kujutab endast märkimisväärseid elektriohte ja põhjustab elektrikatkestusi. Elektrilevi OÜ pakub vana pingesüsteemi toitel olevatele klientidele võimalust liituda uue pingesüsteemiga. Liitumine on kliendi jaoks tasuta, küll aga peab maja elektripaigaldis vastama kehtivatele nõuetele. Vana pingesüsteemiga elektrivõrgus on kasutatud kaableid, mille optimaalne eluiga on tänaseks ületatud. Kaabelliinid on vananenud ja nende isolatsioon ei vasta tänapäeva normidele. Sellised liinid on üheks suurimaks madalpinge elektrikatkestuste põhjustajateks Tallinna elanikele. Viimastel aastatel on vana pingesüsteemiga võrgus esinenud praktiliselt üks rike iga kolme päeva tagant.

Meil pole väga katkestusi olnud, miks ma pean ikkagi pingesüsteemi vahetama?

● Vana pingesüsteem ei võimalda ilma lisaseadmeteta kasutada 3-faasilisi elektriseadmeid, mis on valmistatud töötama nimipingel 400 V;

● Vanas pingesüsteemis ei saa efektiivselt kasutada rikkevoolukaitset, mis on hoone sise-elektripaigaldise väljaehitamisel või rekonstrueerimisel kohustuslik. See kaitseseade aitab tõhusalt vältida elektriseadmest saadavat elektrilöögi ohtu inimesele ning hoone süttimist elektrijuhtmetest;

● Reeglina on vana pingesüsteemiga hoonete elektripaigaldis vana, s.t juhtmed on vanad ja suurel koormusel (juhtme soojenemisel) ei pruugi isolatsioon vastu pidada ning tekkiv lühis võib põhjustada hoone süttimise;

● Vana pingesüsteemiga võrgus on võimsuse läbilaskevõime 1,7 korda väiksem võrreldes uue pingesüsteemi võrguga;

● Vana pingesüsteemiga võrgu võimsuskadu on suur, sest juhtmete ristlõiked on väiksed ja ei vasta tänapäevastele koormustele.

Kuidas uue pingesüsteemiga liituda?

  1. Liitumiseks tuleb esitada liitumistaotlus. Elektrilevi väljastab tehnilised tingimused elektripaigaldise renoveerimiseks ning sõlmitakse liitumisleping.
  2. Tuleb uuendada hoone elektripaigaldis.
  3. Elektriprojekti alusel teostatakse elektritööd.
  4. Uuele pingesüsteemile vastav elektripaigaldis antakse kliendile üle.

Kui olete teemaga võõras, palun tutvuge kasuliku infoga:

Kasulik info Elektrilevi OÜ kodulehelt pingesüsteemi vahetamise kohta

Kasulik info Kredex’i poolt pakutavast toetusest elektripaigaldiste renoveerimisel

Vaata lisaks AS TERA samateemalist artikleid:

Kinnisvarauudised.ee : Korterelamud pingele 3×230/400V Kredex’i toetusega

Korterelamute elektripaigaldise üleminekust pingesüsteemile 3×230/400V – infoleht “Korteriühistu” kevadnumbris 2014

AS TERA-l on pikaajaline kogemus pingesüsteemi vahetamisega seotud töödega. Küsi hinnapakkumist! Lisainfo telefonil 655 5556 või e-posti aadressil info@tera.ee!