TERA AS

Teie Elektritöid Realiseerivad Asjatundjad

elektritööd
päikesepaneelid
ats

Kinnitustarvikud

Päikesepaneelide süsteemi saab paigaldada kasutades erinevaid lahendusi ning see oleneb olemasoleva objekti võimalustest. Neid saab paigaldada maapinnale, hoone fassaadile või katusele. Käesolevas uurimustöös keskendutaksegi hoone katusele kinnitatavate paneelide simulatsioonile, kuna linnatingimustes on päikesepaneele üldjuhul lihtsam ja odavam paigaldada katusele. Katusepaigaldise valik oleneb sellest, kas tegu on lameda või kaldega katusega. Kaldega katusele on võimalik paigaldada paneelid ainult kruvidega kinnitades, kuid lamedale katusele saab neid ka lisaraskustega laiali laotada (Joonis 1.).

Päikesepaneelid, kinnituskonstruktsioonid

Joonis 1. Bisol raskustega kinnituslahendus lamekatusele (vasakul). Tric A kinnituslahendus viilkatusele (paremal)

Raskused tagavad selle, et paneelid suurte tuultega katusel paigalt ära ei liiguks ega alla ei kukuks ning sellise lahendusega ei kahjustata katust kruvimistööde käigus, kuid samas peab arvestama, et katus peaks paigaldise raskusele vastu. Sellele lahendusele saab toestuseks lisada paneelide alla raskusi, vastavalt sellele, kui suureks hinnatakse tuule mõjutusi. Veel kinnitatakse iga paneeli taha tuulekaitseplaat, mis vähendab purjeefekti teket, kui tuuleiilid puhuvad paneelide tagant. Igale kandenurgale tuleks spetsifikatsioonide järgi paigutada 60 kg kiviplaadid, mis tagavad selle, et süsteem peaks vastu pidama kuni 90 km/h (25 m/s) tuuleiilidele. Orkaanideks nimetatakse ilmastikuolusid sel juhul, kui keskmine tuulekiirus ületab 32,9 m/s. Eesti maksimaalne tuulekiirus mõõdeti 1969. aastal Ruhnu saarel, kui tulemuseks saadi  48 m/s. Eesti saartele oleks soovitatav paigaldada päikesepaneelid hoone konstruktsioonide külge, kuid näiteks Tallinnas peab Bisoli lahendusega paigutama toestuseks lisaraskused. Iga konkreetse objekti jaoks tuleb projekteerimise käigus teha lisauuringud tuuleolude ja katuse raskustaluvuse kohta.

  • Viilkatusele on päikesepaneelide kinnitamine oluliselt lihtsam ja odavam kui lamekatusele, kuna paigalduslahendusel ei ole niivõrd oluline katuse raskustaluvus ning samuti tuulest tingitud mõjutused kogu paigaldise stabiilsusele.