TERA AS

Teie Elektritöid Realiseerivad Asjatundjad

elektritööd
päikesepaneelid
ats

Uuendamine

Pika tegutsemisaja jooksul oleme teostanud nii era-, äri- kui ka munitsipaalhoonete ehitust.

Kasutades hooldamata, rikkis või järelvalveta seadmeid ja süsteeme hoitakse küll esialgu raha kokku, kuid pikemas perspektiivis luuakse soodne olukord õnnetusjuhtumi tekkeks.

Põhjusi, miks sellised situatsioonid tekivad, on mitmeid:
  • Valesti valitud ristlõikega juhtme kasutamine liiga suurte võimsuste edastamisel (juhtmete / liinide ülekoormamine).
  • Kasutatava elektriseadme rikkest või hooldamatusest tingitud juhtme ülekuumenemise tagajärjel muutub vool juhtmetes ohtlikult suureks. See võib tekitada lühise või isegi tulekahju.
  • Keskkonnatingimustele mittevastavate elektrimaterjalide ja seadmete kasutamine, kus niiskusest, tolmust, temperatuurist ja ümbruskonna keemilisest aktiivsusest tingituna kahjustub isolatsioon.
  • Valede parameetritega seadmete kasutamine nende jaoks sobimatutes tingimustes.
  • Aegunud, riknenud isolatsiooniga ja amortiseerunud elektrisüsteemide ja seadmete kasutamine.
  • Piisava kvalifikatsioonita elektrikute teenuste kasutamine (nn must tööjõud).

AS TERA aitab teid erineva keerukusega elektritööde teostamisel. Lisainfo telefonil 655 5556 või e-posti aadressil info@tera.ee.