TERA AS

Teie Elektritöid Realiseerivad Asjatundjad

elektritööd
päikesepaneelid
ats

Projekti planeerimine

Omades korralikku elektriprojekti, on oluliselt suurem tõenäosus hoida planeeritud tööde kulusid kontrolli all ning vähendada investeeringule kuluvat lõppsummat. Olemasoleva tööprojekti järgi on elektritööde teostajal võimalik täpsemalt määrata paigaldustööde maksumust. Lisaks tulevad projekti koostamisel välja tööde kitsaskohad ning meie abiga leiate parima võimaliku lahenduse tööde efektiivseks lahendamiseks.

Järgnevalt on ära näidatud etapid sujuva elektriprojekti teostamiseks:

 1. Tellija soovi esitamine koos algdokumentidega
  Tellija esitab projekti soovitud lõpptulemuse seletusena ning lisab juurde olemasolevad algdokumendid objekti kohta:
  ● Ehitise arhitektuursed plaanid/vaated/lõiked digitaalses formaadis (dwg, pdf, drw …)
  ● Olemasolev jaotusvõrgu teenuse pakkuja (Elektrilevi, Imatra jne) liitumisleping
  ● Jaotusvõrgu poolt väljastatud tehnilised tingimused
 2. Peale projekti mahu hindamist esitame hinnapakkumise ning lepingu elektriprojekti koostamiseks
 3. Esitame esialgsed joonised ja seletuskirja (Eelprojekt) Teile tutvumiseks
  Saadame Teile digitaalselt esimese versiooni elektriseadmete paigutusest ja funktsionaalsusest. Seejärel saate enda soove vajadusel täpsustada ja meie pakutud lahendustega tutvuda.
 4. Esitame Teile lõplikku versiooni (Põhiprojekt) planeeritud elektritöödest
  Põhiprojekti kuuluvad olenevalt projektist järgnevad osad:
  ● Elektripaigaldise plaanid (valgustus, turvavalgustus, jõuosa)
  ● Elektrijaotuskeskuste joonised
  ● Seletuskiri
  ● Materjalide spetsifikatsioon
  ● Kasutusjuhendid
 5. Põhiprojekti kinnitamise järel saadame ka hinnapakkumise tööde teostamiseks.
  Elektriprojekti tellimiseks saatke meile projekti tellimus!