AS TERA kvaliteedijuhtimissüsteem vastab standardile ISO 9001:2015

detsember 29, 2017

Meie elektritööde, päikeseelektrijaamade ja ATS tööde asjaajamine vastab asjakohastele standarditele. Oleme juba 15 aastat teostanud töid järgides juhtimissüsteemisertifikaati ning endale teadaolevalt ka ainus ettevõte Eestis kellele on omistatud antud sertifikaat päikeseelektrijaamade valdkonnas.

Metrosert TERA AS

AS TERA meeskond