TERA AS

Teie Elektritöid Realiseerivad Asjatundjad

elektritööd
päikesepaneelid
ats

Toetused

Taastuvenergia toetus

Taastuvenergia toetusi makstakse elektrienergia eest, mis on toodetud taastuvatest energiaallikatest.  Vastavalt elektrituruseadusele maksab toetused välja põhivõrguettevõtja ehk Elering.

Toetuse alla kuuluv elektrienergia kogus arvutatakse võrku edastatud saldeeritud tunniandmete alusel (võrku edastatud elektrienergia miinus võrgust saadud elektrienergia samas tunnis) ning toetuse määr on 5,37 s/kWh kohta.

Kredexi toetused:

Kredex pakub korterelamutele mitmeid finantslahendusi, mille eesmärgiks on energiatõhususe tõstmine sh taastuvenergia seadmete paigaldamine. Kredexi rekonstrueerimistoetus on ühistutele ja ühisustele, kes soovivad rekonstrueerida oma korterelamu võimalikult terviklikult. KredExi uus toetusvoor avati märtsis 2015 ning uuel toetusperioodil  on suurendatud maksimaalset toetuse määra 35-lt protsendilt 40-le.

Keskkonnainvesteeringute Keskus:

PRIA-l on erinevaid toetusmeetmed taastuvenergiasüsteemide paigaldamiseks, kui tegemist on põllumajanduse või maaelu arengut toetava projektiga. Hetkel käimasolevaid toetusmeetmeid uurida nende kodulehelt.