TERA AS

Teie Elektritöid Realiseerivad Asjatundjad

elektritööd
päikesepaneelid
ats

AS TERA ajalugu

TERA AS  32 TEGEVUSAASTAT

TERA AS tegevusvaldkonnad on elektripaigaldiste ehitamine, remont, käit, projekteerimine ja kontroll ning päikeseelektrijamade, nõrkvoolupaigaldiste, sealhulgas automaatsete tulekahjusignalisatsioonisüsteemide (ATS) ehitamine ja hooldus.

Teenindame riigi-, munitsipaal- ja eraomandit, korterelamuid jt.

Meie teeninduskohtadeks on lisaks Tallinnale ka Tartu, Pärnu, Jõhvi ja Narva.

Sünniraskused

Aastaks 1991 oli selge, et majandustegevust enam vanamoodi jätkata ei saa. Poed olid tühjad, kehtis Savisaare valitsuse talongisüsteem ja midagi polnud saada. Noored isad Tallinnast käisid minu juures Kostiveres (Tallinnast 22 km) väikelastele lüpsilautadest 3-liitriste klaaspurkidega piima toomas ja kanaliha ostmas. Selline tutvus oli neile kõva sõna. Väga huvitav aeg oli.

Muutuste vältimatust mõistis ka Tallinna Linnuvabriku Näidissovhoosi juhtkond eesotsas Ants Käsperiga. Nõrgemad kolhoosid/sovhoosid olid juba lagunemas ja midagi tuli ette võtta. Linnukasvatust ei puudutatud, aga kõigi teiste osakondade juhatajatele (juhtisin söödatöötlemise osakonda) tehti kohustuseks kohtuda juhtkonnaga kord kvartalis ning kaitsta eelmise kvartali aruannet ja kinnitada järgnev. Tundsin ennast tõelise majandusgeeniusena -pisikene iseseisvus oli ju olemas.

Kuna uksele koputas kapitalism ja aktsiaseltside aeg, oli ka Linnuvabrikus kindel plaan osakonnad likvideerida ning võimaldada kõikide osakondade varad pikema aja jooksul välja osta tingimusel, et osakondade juhid moodustavad aktsiaseltsid ja vastutavad täielikult oma majandustegevuse eest.

Olin siis noorim osakonnajuhataja ega kartnud muudatusi, kuigi olukorda võis iseloomustada sõnadega: enam hullemaks minna ei saa. Vanemate kolleegide seas oli segadus kuni otseste vastuseisudeni välja: mida vanem inimene, seda enam. Lõpuks nõustusid kõik ja meist said „punaparunid“, nagu hiljem ajakirjandus taolisi erastamisskeeme kommenteeris.

Nime leidmine

Tõstatus esimene küsimus, mida panna loodava ettevõtte nimeks. Nimedega sai tollal palju nalja, tekkis igasuguste imelike nimedega ettevõtteid: pandi ettevõtte juhi nimi tagurpidi või kaasosanike nimetähtedest mingi kombinatsioon. Küsisin kolleegide käest arvamust ja esimeseks vastuseks tuli „TERA“. Nimelt tegeles meie osakond teravilja kuivatamise, säilitamise ja töötlemisega. Siit siis vastus paljude partnerite ja klientide küsimusele: kust pärineb elektritööde ettevõtte selline nimi.

Vormistamine

TERA AS asutati 18. detsembril 1991. a Vormistamine käis organiseeritult, registreerimise eest küsiti 200 rubla, pangaarve avamise eest veel 100 ja võiski tegevust alustada.

Lõpetasin tollases Tallinna Polütehnilises Instituudis elektriajamite ja tööstusseadmete automatiseerimise eriala. Seetõttu sai vastu võetud otsus asuda tegutsema elektrialal. Endise söödatöötlemise osakonna töötajad, kes kõik olid elektrikud, vormistati tööle uude ettevõttesse ja alustati elektritöödega. Elektritööde tegevuslitsents väljastati TERA AS-ile 1993. a juulis.

Raske algus

kellelgi polnud võimalik teenuse eest maksta. Oli aeg, kus kõik olid kõigile võlgu. Maapiirkondades oli täielik seisak. 1992. a suvel tuli Eesti kroon ja seejärel peagi ka esimesed tellimused. Head usaldust oli vaja, et võimaldada teenuse eest maksmist järelmaksuga. Ülekandega tasumise korral oli tõestuseks panga templijäljendi ja allkirjaga maksekorralduse originaaldokument. Iga pangaülekande tegemiseks tuli minna pangakontorisse. Sama lugu oli ka tööks vajalike elektrimaterjalide ostuga: tasumine toimus kas ainult sularahas kauba kättesaamisel või siis ettemaksuga.

Samal aastal tegi minu vend Peeter Mahlapuu TERA kaubamärgi all algust puitpõrandate paigaldamise ja hooldusega. Valmis palju huvitavaid objekte, nende hulgas Kadrioru ja Toompea lossi, Estonia ja Vanemuise kontserdisaalide parkettpõrandad.

Olude parenemine

Pöördeliseks sai meie jaoks aasta 1994. Kolisime kontoriga Tallinna aadressile Kadaka tee 48. Äsja erastatud suurel territooriumil saime lepingu elektrihooldustööde teostamiseks ja vastutasuks selle eest kontoripinna (20 m2) ja ka lao (600 m2). Võtsime kasutusele esimesed mobiiltelefonid ja faksiaparaadi. Juba sai võimalikuks ka materjale järelmaksuga osta. Tekkisid esimesed elektrikaupade müüjad Eestist (Esvika, Fanaal) ja Põhjamaadest (SLO, ENSTO), kellel esialgu tuli tegutseda kõikvõimalikes keldrites ja nurgatagustes laopaikades. Klientide tellimuste vastuvõtmiseks palkasime dispetšeri. Põhitegevuseks jäigi rikete likvideerimine ja väiksemad elektritööd. Huvitaval kombel olime paar-kolm aastat ainuke elektriavariitööde pakkuja Tallinnas, hiljem sigines teisigi.

Tallinnas tegutsedes oli eelaimus, et võidakse pakkuda „katust“. Ja olidki kohal… Ühel ilusal päeval astus kontorisse kena slaavi murdega näitsik ja hakkas pakkuma mingit imelikku kindlustust. Tunnistajaks sisenes ka suur meeskolleeg. Rõõmsameelse kinnituse peale, et meil on kindlustusega kõik korras, nad lahkusid ja enam ei tulnud.

Stabiliseerumine

Elektritööde pakkujad hakkasid välja kujunema aastal 1995. Tekkis algatusrühm eesmärgiga liita selle valdkonna ettevõtjad ühisesse organisatsiooni. Sama aasta maikuus loodigi Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit (EETEL), mille asutajaliige on ka TERA AS.

Järgneval 1996. aastal oli päevakorras aktsiaseltside registreerimine Äriregistris. Samaaegselt asusime taotlema ettevõtte nimetusele patenti. Samanimelisi Eestis registreeritud kooperatiive/ettevõtteid oli umbes paarkümmend. Väikese uuringu tulemusel selgus, et enamus neist on tegevuse lõpetanud. Ülejäänud väitsid nende majandustegevuse uurimise peale, et teatavad oma tegevuse lõpetamisest kohe.

Aastal 1999 hankisime esimese arvuti ja hakkas kujunema kliendibaas. Eesmärgiks sai kliendilepingute ehk käidulepingute väljatöötamine. Raske oli väljendada uue Elektriohutusseaduse järgi vastutuse määrasid jms. Oma kodulehe www.tera.ee tegime aastal 2001, avaldasime seal muuhulgas lepingute tekstid ja hinnakirjad. Lepingute vormid on levinud üle Eesti ja on hea, et umbes pooled elektritööde ettevõtetest kasutavad samu põhimõtteid.

Aastal 2001 kolisime oma uude kontorisse, mis asub aadressil Laki 19, Tallinn. Samal aastal asutasid TERA AS parketitööde projektijuhid uue ettevõtte Tera Parkett OÜ.

Meie jätkasime tööd ja seadsime uueks eesmärgiks pakutava teenuse kvaliteedi tõstmise. Aastal 2003 väljastati TERA AS‑ile kvaliteedisüsteemi sertifikaat, millega tõendatakse, et TERA AS-i kvaliteedisüsteem vastab standardi EVS-EN ISO 9001:2015 nõuetele. Lühidalt öeldes tegutseme kliendi rahuolu nimel.

XXI sajand

Nüüdseks on poed kaupa täis, kõike on külluses ning eraisikute ostujõud on 32 aastaga tublisti kasvanud. Euroopa Liitu astumisega tekkis tööjõupuudus, samas majandus elavnes ja kõiksugu teenuste järele tekkis ülisuur vajadus. Tööde järjekorrad olid kõikjal ehitussektoris pikaks veninud. Tööde tellimisel praktiliselt hinda ette ei küsitud, tehke töö ära ja esitage arve, oli tellija soov. Võtsime seisukoha, et teenindame eelkõige püsilepingupartnereid, kuigi neile olid fikseeritud madalamad hinnad. Tänu sellele säilitasime kõik käidulepingupartnerid. Olukord aastatel 2005-2008 tundus omalegi absurdne ja nii ta läks, saabus majandussurutis, mis kestis aastani 2011. Ettevõte püüab majanduses toimuvate muutustega kaasas käia ning seepärast oleme viimastel aastatel tegelenud ka teenuste laiendamisega. Ettevõte hakkas pakkuma automaatsete tulekahjusignalisatsioonisüsteemide (ATS) töid. Seitse aastat tagasi hakkasime pakkuma päikeseelektrijaamade projekteerimise ja paigaldamise teenust.

Maailmas ja ka Eestis leviv viirus pole jätnud mõjuta ka elektrivaldkonnas tegutsevaid ettevõtteid, kuid sellele vaatamata oleme oma lepingulised kohustused täitnud.

TERA AS loodab oma rahulolevate klientide, kallite töökaaslaste ja sõbralike konkurentide abil turul püsida veel pikki aastaid.

Urmas Mahlapuu

TERA AS juhatuse esimees